Politik dan Keberpihakannya

Oleh: Subadianto, Ketua Fraksi PAS DPRD Kab. Trenggalek

Berpolitik pada akhirnya tentang kepada siapa kita berpihak. Jika kita berpihak kepada kebenaran dan rasa keadilan rakyat, maka Yang Maha Kuasa akan berikan kekuasaan itu.

Partai yang terlahir dari rahim ummat islamdan tumbuh besar bersama ummat bukan hanya berpihak dengan umat Islam saja tapi juga harus bersama seluruh elemen bangsa yang lain. Karena itu tetap terus berjuang untuk kepentingan ummat, bangsa, dan negara secara keseluruhan.

Hakikat kemenangan politik adalah kemenangan untuk orang-orang yang terampas hak-haknya, untuk orang – orang yang tergusur rumah-rumahnya, untuk orang-orang yang terhina harga dirinya, untuk orang-orang yang tersakiti hatinya, untuk orang-orang yang ternodai keyakinannya. Besar kecilnya partai sangat tergantung kepercayaan publik. Keprcayaan itu bisa tercapai kalau melaksanakan Fungsinya partai politik; sebagai tempat agregasi ideologi; ideologis spiritual yang menjadi sumber nilai yang  menginspirasi gerak langkahnya dan Ideologi keadilan yang merupakan sumber keharmonisan sosial.

Tugas partai politik adalah memastikan agar keadilan itu tetap tegak dan rakyat tidak terdzalimi. Kemenangan dalan perjuangan meraih kekuasaan itu untuk berjuang membantu yang lemah dan terdzalimi dan untuk terus Berkhidmat untuk Rakyat,. Dalam kata rakyat itu termaktub makna Berkhidmat untuk ummat, Berkhidmat untuk  bangsa, dan Berkhidmat untuk negara, Berkhidmat untuk Indonesia. InsyAllah, kemenangan yang bermartabat dan penuh berkah akan Allah berikan.